Najczęściej pierwszy kontakt z zespolonymi elementami: przestrzeń-ruch-muzyka. W grupie dzieci uczą się relacji miedzy sobą, współistnienia we wspólnej przestrzeni. Poznają pierwsze, najbardziej podstawowe elementy taneczne. Uczą się powtarzania za instruktorem i zapamiętywania króciutkich etiudek. Podejmują pierwsze próby kreatywnego i intuicyjnego reagowania na rodzaj muzyki, rytmu. Znaczną część zajęć poświęca się na ćwiczenia koordynacyjne i zabawy przy muzyce.

Ważnym elementem kończącym zajęcia jest nagradzanie za wspólnie, kreatywnie spędzony czas.